AquaReUse is een zuiveringsconcept waarbij het afvalwater van een cluster glastuinbouwbedrijven wordt gezuiverd. Dezelfde bedrijven (her)gebruiken het gezuiverde water vervolgens weer als gietwater. Hiermee wordt een sluitende waterkringloop gerealiseerd. Het concept biedt niet alleen voordelen op voor de tuinders; ook provincies en waterschappen realiseren daarmee landelijke en Europese doelstellingen.

De afgelopen decennia is hard gewerkt aan het optimaliseren van het hergebruik van het gietwater op de glastuinbouwbedrijven. Clusters van die bedrijven kunnen echter, door gebruik te maken van zuiveringsconcepten zoals AquaReUse, ook samen werken aan een betere benutting van het beschikbare water.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkt samen met zijn waterpartners aan een AquaReUse-installatie in de Overbuurtsche polder in Bleiswijk, een modern glastuinbouwgebied in de gemeente Lansingerland. Hier wordt het water gezuiverd tot gietwater dat voldoet aan alle kwaliteitseisen die door de tuinders en hun klanten worden gesteld. Deze installatie maakt het mogelijk huishoudelijk- en tuinbouwafvalwater optimaal te hergebruiken in de teelt van groenten en sierteeltgewassen.

Het onderzoeksproject AquaReUse moet laten zien dat ook op grotere schaal, bij clusters van grote en middelgrote glastuinbouwbedrijven, goede mogelijkheden zijn om efficiƫnt met gietwater om te gaan.

Hoe werkt het? Lees verder op de Aqua ReUse website.