Doelstelling


Het vergroten van de efficiency van de opvang, de berging en het gebruik van water, door het:

  • ondergronds opvangen en bergen van water
  • versterken en verdikken van de zoetwaterlens
  • verdringen van zoute kwel 
  • herwinnen van zoet water in tijden van droogte
  • beperken van wateroverlast bij hevige regenval


Missie

Binnen twee jaar zal:

  1. het onderwerp ondergrondse opslag van zoet water op de politiek-bestuurlijke agenda staan,
  2. de potentie van bredere toepassing genoegzaam bekend zijn, en
  3. de aandacht voor het onderwerp geborgd zijn binnen de uitvoering van andere lopende kennis-, innovatie- en/of uitvoeringsprogramma’s van andere instanties.